Home Nhân vật thần thoại Celtic

Nhân vật thần thoại Celtic

Người Celt là một bộ lạc xuất hiện từ rất sớm ở châu Âu (khoảng năm 1200 TCN), phấn bố chủ yếu tại vùng Tây Âu và rải rác quanh khu vực sông Danube, nước Anh, xứ Wales, xứ Gauls (nước Pháp), Ireland, Scotland… Trước khi bị người La Mã đánh bại, người Celt được coi là đội quân hùng mạnh nhất lục địa, đặc biệt là những chiến binh Gauls nổi tiếng dũng mãnh, thiện chiến. Người Celt cũng được cho là dân tộc đầu tiên biết rèn sắt làm công cụ và vũ khí

Cernunnos

Thần tộc Tuatha de Dannan

Danu

Dagda

Lugh

Morrigan

Taranis

Epona

Sucellus

Nuada

Manannan