Mai Sơn Thất Quái – 7 yêu quái tới từ núi Mai Sơn

0
13364

Ở Phong Thần Bảng, Dương Tiễn từng thu phục được “Bảy con quái vật Mai Sơn”, còn trong Tây Du Ký, bên người Nhị Lang Thần có “Sáu anh em Mai Sơn”. Mặc dù số lượng khác nhau nhưng có điểm chung là đến từ Mai Sơn.

Mai Sơn Thất Quái là nhóm 7 con yêu quái tu luyện lâu năm ở Mai Sơn, bao gồm:
– Viên Hồng – vốn là con khỉ trắng tu luyện thành tinh, sau khi chết được phong Tứ Phế Tinh
– Trư Tử Chân – lợn nòi tu luyện thành tinh, sau khi chết được phong Phục Đoạn Tinh
– Dương Hiển – dê trắng tu luyện thành tinh, sau khi chết được phong Phản Ngâm Tinh
– Thường Hạo – con rắn tu luyện thành tinh, sau khi chết được phong Đao Châm Tinh
– Ngô Long – con rết tu luyện thành tinh, sau khi chết được phong Phá Tối Tinh
– Đài Lễ – con sói tu luyện thành tinh, sau khi chết được phong Hoán Vu Tinh
– Kim Đại Thăng – con trâu tu luyện thành tinh, sau khi chết được phong Thiên Ôn Tinh
Đám này cũng khá bản lĩnh, giết được vài tướng bên Tây Kỳ, nhưng rồi đều bị Dương Tiễn bắt giết hết dễ dàng, trừ có Viên Hồng, phải nhờ đến Nữ Oa ra tay mới thu phục được.