Cửu Long Đảo Tứ Thánh

0
4069


Là 4 vị đạo sĩ, bạn hữu của thái sư Văn Trọng, được mời đến chinh phạt quân Tây Kì, bao gồm 4 người: Vương Ma, Dương Sum, Lý Hưng Bá, Cao Hữu Càng. 4 nhân vật này pháp thuật cao cường, hình dung lại cổ quái, người thì mắt đen râu đỏ lông mày vàng, người thì cao lớn, mặt đỏ… dân chúng Triều Ca ai nhìn thấy cũng khiếp vía.

Tứ Thánh khi ra trận đều cưỡi 4 con quái thú vô cùng hung dữ đáng sợ. Vương Ma cưỡi một con thú gọi là Bệ Ngạn, Dương Sum cưỡi một con gọi là Toan Nghê, Lý Hưng Bá cưỡi một con gọi là Trạnh Nanh, còn Cao Hữu Càng cưỡi một con beo gấm lớn.
Khi đám quái thú vừa xuất hiện, ngựa chiến của Tây Kì đều nhất loạt sợ hãi, hoảng loạn, hất ngã người cưỡi. Ngay cả Khương Tử Nha là chủ tướng, uy phong như vậy, cũng ngã oạch xuống đất, làm trò cười cho Tứ Thánh.

Tử Nha thấy yếu thế, phải xin đình chiến, lén về cầu cứ sư phụ Nguyên Thủy Thiên Tôn, được trao cho một con thần thú là Tứ Bất Tượng cùng cây roi Đả Thần để chọi lại Tứ Thánh. Cuối cùng, Vương Ma và Dương Sum bị Kim Tra chém, Cao Hữu Càng bị roi Đả Thần của Tử Nha đánh chết, còn Lý Hưng Bá chạy trốn được thì giữa đường gặp Mộc Tra, cũng bị chém bay đầu. Thế là xong đời Tứ Thánh. Linh hồn cả 4 bay lên bảng Phong Thần, được phong làm Tứ Thánh Đại Nguyên Soái, phục vụ ở điện Linh Tiêu

Cre: Fanpage Epic