Hỏa Linh Thánh Mẫu

0
5204

Vị đại tiên của phe Triệt giáo, tu luyện ở núi Khưu Minh. Vì đệ tử là Hồ Lôi trấn giữ ải Giai Mộng bị quân Tây Kỳ giết nên Hỏa Linh Thánh Mẫu nổi giận, quyết xuống trả thù cho học trò cưng. Bà ta có bảo bối là mũ Kim Hà, khi đội lên đầu thì tỏa hào quang rực rỡ, kẻ đối diện bị lóa mắt không nhìn thấy gì, lại biết dùng 3.000 hỏa binh, lập ra trận phép, đốt trụi doanh trại quân Tây Kỳ, giết hơn vạn địch quân. Phen này Khương Tử Nha cũng suýt nữa thì mất mạng vào tay Hỏa Linh Thánh Mẫu, may có Quảng Thành Tử đến cứu kịp thời, dùng bảo bối Phiên Thiên Ấn giết được bà ta. Linh hồn Hỏa Linh Thánh Mẫu bay lên bảng Phong Thần, được phong Hỏa Phủ Tinh.

Bởi cái chết của Hỏa Linh Thánh Mẫu mà khiến các tiên phe Triệt Giáo nổi giận, thuyết phục Thông Thiên Giáo Chủ đích thân ra tay, lập trận Tru Tiên và Vạn Tiên để rửa hận, gây ra cuộc đại chiến giữa 2 phe Triệt giáo – Xiển giáo.

Cre: Fanpage Epic