Thân Công Báo

0
7045


Vốn là đệ tử Xiển Giáo nhưng không giống như những học trò khác của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thân Công Báo có một tư tưởng rất táo bạo, không chấp nhận cái gọi là “số trời đã định” như những người tu hành khác.
Theo quan điểm của Thân Công Báo, “Khí số” hay “Thiên mệnh” chẳng qua chỉ là lời mị hoặc, gạ gẫm của những giáo hệ độc tài muốn tác oai tác quái trên thế gian. Cũng như theo y thì tà đạo hay chính đạo thì đều là đạo cả, và những tà đạo cũng chỉ là cách quy chụp những tư tưởng đi ngược lại với giáo hệ độc tài.

Chính vì những tư tưởng như vậy, Thân Công Báo cãi số mệnh, phò nhà Thương diệt nhà Châu. Trong suốt câu chuyện Phong Thần, hắn rất ít khi xuất đầu lộ diện mà thường đứng sau giật dây các kỳ nhân dị sĩ, khích tướng, đặt điều gièm pha, xui khiến các nhân vật khác đến phò Thương đánh Tây Kỳ, kể ra bản lĩnh thuyết khách cũng không phải vừa.

Sau trận Vạn Tiên, khi mọi kế hoạch của Thân Công Báo đều thất bại, hắn bị Nguyên Thủy Thiên Tôn bắt trói và đem dìm xuống Bắc Hải. Linh hồn Thân Công Báo lên bảng Phong Thần, được phong làm Phân Thủy Tướng Quân, lo cai quản các dòng nước nóng lạnh hai mùa ở Đông Hải.

Cre: Fanpage Epic