Long Tu Hổ

0
6275


Vốn cha là giống rồng, mẹ lại là loài lợn, nên đẻ ra Long Tu Hổ hình dung kì dị như vậy, ai nhìn cũng khiếp đảm. Long Tu Hổ nghe lời xúi giục của Thân Công Báo, nói rằng ăn thịt Khương Tử Nha có thể sống cả ngàn năm, vì thế mà mai phục tấn công Tử Nha bị Tử Nha thu phục, bái Tử Nha làm sư phụ, trở thành chiến tướng của Tây Kỳ, có tài tay không ném ra đá tảng rất tài tình. Về sau bị tướng nhà Thương là Ô Văn Hóa giết chết, hồn bay lên bảng Phong Thần, được phong Cửu Xủ Tinh.

Cre: Fanpage Epic