Lôi Chấn Tử

0
7748


Năm ấy khi Tây Bá Hầu Cơ Xương được triệu tập đến Triều Ca, dọc đường đi qua núi Yên Sơn, trời đang nắng chang chang bất chợt mây đen kéo đến, sấm đánh vang trời. Cơ Xương có tài xem bói, bấm tay biết rằng sét đánh lớn thế tất có thiên tướng ra đời, sai quân lính đi tìm, quả nhiên tìm được 1 đứa bé sơ sinh, tiếng khóc oang oang, mắt sáng như sao, Cơ Xương bèn nhận làm con nuôi, đặt tên là Lôi Chấn Tử.
Lôi Chấn Tử được Vân Trung Tử thu nhận làm đệ tử, tu luyện ở núi Chung Nam. Một lần trót ăn phải trái hạnh đào lạ, bỗng dưng sau lưng mọc ra đôi cánh, khuôn mặt cũng bị biến dạng, mặt xanh, mắt đỏ lông lá đầy mình, trông không khác gì thiên lôi. Vân Trung Tử viết 2 chữ “Phong” – “Lôi” vào 2 bên cánh, Lôi Chấn Tử từ đấy biết bay. Sau này Cơ Xương chạy thoát khỏi Triều Ca, gặp nạn ở ải Lâm Đồng, cũng là Lôi Chấn Tử đến cứu.
Lôi Chấn Tử biết dùng sấm sét, lại có lợi thế trên không, là một tướng quan trọng của Tây Kỳ, sau khi chiến tranh kết thúc thì về núi tu luyện, không thấy nhắc thêm nữa.

Cre: Fanpage Epic