Janus

0
1046

Janus là nam thần của cánh cửa, của sự chuyển giao, của khởi đầu và kết thúc. Ông có hai khuôn mặt, một mặt nhìn về tương lai và một mặt nhìn về quá khứ. Ông khiến cho một xung đột khởi đầu và rồi kết thúc, chiến tranh rồi đến hòa bình. Ông khiến cho một con người lớn lên, một giai đoạn lịch sử diễn ra. Ông là vị thần của sự vận hành thời gian và không gian.

Người La Mã không kể nhiều chuyện về ông, nhưng một khi đã kể thì lại kể chuyện biến thái. Janus tán tỉnh tiên nữ Cardea, nàng ta cũng đáp lại bằng những lời mật ngọt. Tuy nhiên đừng quên Janus có hai cái đầu, trong đó một cái có thể “đi guốc trong bụng” vị nữ thần nọ. Janus hiểu ra nàng ta cũng chẳng ưa gì mình, nổi cơn tức giận và cưỡng hiếp Cardea. Sau lần đó, tiên nữ Cardea không dám dạo chơi ngoài đồng cỏ nữa mà đóng kín cửa nhà, trở thành vị nữ thần của bản lề cánh cửa.

Tên ông được đặt cho tháng Giêng (January).