Roma – Nữ thần thành Rome

0
761

Người La Mã tôn thờ rất nhiều vị thần trừu tượng, Victoria là nữ thần Chiến thắng, Terminus là thần Biên giới, Veritas là nữ thần Chân lý, Fortuna là nữ thần May mắn, Scuritas là nữ thần Bảo vệ, Fides là nữ thần Chân thành. Rất nhiều từ ngữ trong tiếng Anh bây giờ dựa theo các vị thần đó: victory, terminal, verity, fortune, security, fidelity… Và tất nhiên rồi, ngay cả thành Rome cũng có một nữ thần đại diện cho mình – đó là Roma, nữ thần của thành Rome.

Trên những bức vẽ và tiền xu, hình ảnh của nữ thần Roma được khắc họa một tay cầm quyền trượng, một tay cầm bức tượng nữ thần Chiến thắng Victoria có đôi cánh sải. Bà được coi là biểu tượng của thành Rome, là người bảo hộ và ban quyền lực tối thượng cho đô thành.