Nhị Vị Vương Cô Trần Triều

0
1277

Trong tín ngưỡng Đức Thánh Trần, hai người con gái của Hưng Đạo Đại Vương cũng được con nhang đệ tử chiêm bái phụng thờ, gọi chung là Nhị Vị Vương Cô hay Vương Bà, bao gồm:

Vương Cô Đệ Nhất Quyên Thanh Công Chúa
Vương Cô Đệ Nhị Đại Hoàng Công Chúa

Đệ Nhất Vương Cô Quyên Thanh Công Chúa tên húy Trần Thị Trinh là con gái lớn của Hưng Đạo Đại Vương và Nguyên Từ Quốc Mẫu, chính là vợ của Phật Hoàng Trần Nhân Tông, sắc phong Khâm Từ Bảo Thánh Hoàng Hậu. Sau khi Nhân Tông nhường ngôi cho Anh Tông để xuất gia, bà theo chân Thượng hoàng Trần Nhân Tông đi tu phật pháp, làm nhiều việc đức độ, cứu vớt dân chúng.

Giai thoại kể rằng Thượng hoàng từng làm chuồng hổ ở Vọng Lâu để xem quân sĩ đánh nhau với hổ. Đột ngột con hổ xổng chuồng nhảy lên lầu, khiến ai nấy sợ hãi bỏ chạy. Chỉ còn riêng Thái hậu thản nhiên không sợ, cùng vài cung nữ ở lại lấy chiếu che cho Thượng hoàng và che cho mình, đợi con hổ tự nhảy xuống. Một lần khác, Thượng hoàng xem đấu voi ở Long Trì thì tình huống lại diễn ra tương tự, và Thái hậu lại xả thân che chắn cho Thượng hoàng. Thái hậu Khâm Từ ở ngôi không lâu thì băng, một người em gái được vào cung bồi giá, sắc phong Tuyên Từ Hoàng Thái hậu (Thân mẫu của bà Tuyên Từ không được ghi chép lại nên khả năng cao bà là con của Hưng Đạo Vương với một người thứ thiếp chứ không phải với chính thất là bà Nguyên Từ Quốc Mẫu. Có lẽ cũng vì vậy mà bà Tuyên Từ không được thờ phụng trong dòng tín ngưỡng Đức Thánh Trần như các anh chị em).

Đệ Nhất Vương Cô rất hiếm khi ngự đồng, thường chỉ tráng mạn vì cô thuộc dòng tu trên núi. Khi về ngự đồng Vương Cô mặc áo đỏ thêu rồng phượng, đầu đội khăn đóng.

Đệ Nhị Vương Cô Đại Hoàng Công Chúa tên húy Trần Thị Tĩnh là con gái thứ của Hưng Đạo Vương và Vương Mẫu, nhưng do gả cho Phạm Ngũ Lão, mà tôn thất nhà Trần lại có quy định phải lấy người trong dòng tộc, nên cô phải đổi ra danh nghĩa con nuôi của đức Đại Vương, lấy hiệu Anh Nguyên Quận Chúa. Tương truyền quận chúa là người văn võ song toàn, từng đóng giả nam nhi cầm quân ra trận, sát cánh cùng phụ vương nơi chiến trường gian khổ. Vương Cô rất hay về ngự đồng, khi về ngự mặc áo vàng, dắt kiếm và cờ lệnh, xiên lình, tiến lửa tróc tà (ngậm tắt bó hương trong miệng).

Nhị Vị Vương Cô được thờ ở đền Kiếp Bạc cùng phụ vương. Cô Quyên Thanh ngồi bên tả, Cô Đại Hoàng ngồi bên hữu tượng Vương Phi Phu Nhân Nguyên Từ Quốc Mẫu.

Cre: Fanpage Epic