Chầu Đệ Nhất Thượng Thiên

0
687

Chầu Bà được coi là hóa thân của Mẫu Đệ Nhất, vốn là tiên nữ ở chốn Thiên Cung. Trong Tứ Phủ Chầu bà thì Chầu Đệ Nhất ngự ở ngôi cao, cai quản Thượng Thiên, nắm giữ sổ Tam Tòa.

“Ao thất bảo gội mình sạch tục,

Ngôi liên đài quả phúc Già Làm.

Vạn Linh nổi tiếng mừng thầm,

Thiều hoa nhụy bám mới vào tuyệt luân.”

Năm xưa Khúc Thừa Dụ khởi nghĩa chống lại nhà Đường, ông đóng đô ở Đại La tự xưng là Tiết độ sứ. Ông có một người con gái tên Khúc Thị Ngọc, cô gái này tự nhỏ đã ý chí hơn người, là phận nữ nhưng khí khái chẳng kém nam nhi lại còn tinh thông văn chương, có tài thao lược. Nàng được phong là công chúa Quỳnh Hoa, từ sớm đã được cha cho luận bàn chính sự. Sau khi Khúc Thừa Dụ qua đời, Khúc Hạo kế nghiệp phụ thân, Quỳnh Hoa xin anh trai cho lui về vùng thôn làng ở kề cận bá tánh làm việc nhân nghĩa yên dân. Thân là công chúa nhưng không quen ngự nơi kim chi ngọc diệp, nàng dấn thân đi khai phá đất đai, dựng làng lập ấp, mở mang giao thương khắp chốn. Nàng dựng chùa, xây tháp, mang giáo pháp của Thích Ca mà giáo dục con người. Trong một lần Quỳnh Hoa vào trú mưa tại chùa Trấn Quốc, nàng quỳ bên bảo chung chắp tay niệm Phật, lát sau có một con trâu vàng đến quỳ trước điện xin được theo hầu. Khúc Thị Ngọc ngồi trên lưng Kim Ngưu để nó rẽ nước mà đi, trâu bước đến đâu thì lạch nước hóa bờ sông, bãi lầy thành ruộng đồng tốt tươi. Lúc gặp dòng nước mát, nàng trut bỏ xiêm y bước xuống tắm gội, dải yếm đào trở thành đất ruộng dài từ thôn Vĩnh Mô qua tới thôn Cổ Chất và đến tận thôn Phượng Cù ngày nay.

Chầu Bà Đệ Nhất ít khi ngự đồng, chỉ khi khai đàn mở phủ mà thỉnh Bà về chứng tòa Sơn Trang thì Bà về, khi ngự đồng Ba mặc áo màu đỏ thêu phụng.

Lê triều truyền thánh tích:

“Công chúa tối hiển linh,

Sắc đẹp trùm thiên hạ.

Duy nhất lòng trung trinh,

Muôn năm lừng thắng địa.

Ba xã nổi danh thiêng,

Xa gần trọng công đức,

Phúc tinh sáng một miền.”