Hồn Độn

0
1838

Được xếp là một trong Tứ hung
Hung thần thời cổ đại Hồn Độn, tương truyền được miêu tả hình dáng mập tròn, thân thể đỏ như lửa cháy, có 4 cánh, 6 chân. Tuy không có ngũ quan (mắt, mũi, mồm, tai, lông mày) nhưng lại là sinh vật thông hiểu ca múa âm nhạc. Khi gặp người tốt, Hồn Độn sẽ trở nên hung dữ bạo lực, ngược lại gặp kẻ xấu thì thuận theo kẻ đó.