Hống

0
2530

Ở Đông Hải có sinh vật sức mạnh phi thường, có thể bay lượn, món ăn ưa thích là não rồng, tên gọi là Hống. Hống có thân hình giống loài ngựa nhưng có vảy, quanh người có vòng lửa hộ vệ, cực kỳ hung dữ. Tương truyền khi giao đấu, loài rồng cũng phải sợ lửa của nó, vì thế nó thường lấy loài rồng làm thức ăn. Dân gian coi Hống là tổ tiên của loài Kỳ Lân