Norn

0
709

Norn là một nhóm các nữ thần cai quản số mệnh trong thần thoại Bắc Âu. Họ không chỉ cai quản vận mệnh của con người, mà còn của cả các vị thần, khổng lồ, người lùn và các sinh vật khác.

Bộ ba vị norn quan trọng nhất sống ở bên giếng Urd – giếng Định mệnh dưới gốc cây Yggdrasil. Họ là Urd (số mệnh, đại diện cho quá khứ), Verdandi (hiện tại) và Skold (tương lai). Hàng ngày ngoài việc cai quản số mệnh, họ dùng nước giếng Urd tưới lên những cành cây để cây Yggdrasil khỏi mục ruỗng.

Ngoài ba vị norn chính ra, còn có rất nhiều các norn khác xuất hiện trong cuộc đời mỗi con người. Họ sắp đặt vận mệnh của mỗi người, mỗi sinh vật từ khi mới lọt lòng đến khi về cõi chết.