SIGYN

0
2075

Khi nhắc tới Loki và những người con, hiếm ai nghĩ tới hai người con trai Narvi (hoặc Nari) và Vali do Sigyn, vợ hợp pháp của Loki mang nặng đẻ đau bấy lâu. Nàng là người vợ thủy chung, nết na hiền dịu, chuẩn mực vợ hiền dâu thảo mẹ tốt. Sigyn là nữ thần của lòng trung thành, đức thủy chung và là người duy nhất bảo vệ chồng – Loki, sau sự việc đã gây ra với Baldr. Nàng thường được miêu tả như cầm một cái bát lớn hứng nọc rắn cho nó khỏi rơi xuống người chồng mình.

Dù một người con của nàng bị hóa thành sói, ăn thịt em rồi để lại bộ lòng vững chắc để trói chồng nàng lại, nhưng Sigyn vẫn tỏ ra là một người vợ đức hạnh, không trách móc chồng nửa lời. Các chị em phụ nữ nhìn nữ thần mà học tập nhé!