NORNS

0
887


Các nàng là ba vị thần nắm giữ số phận của con người và thậm chí là cả thần thánh. Có thể số lượng của các Norn nhiều hơn là ba, nhưng có ba người được nhắc tới là quan trọng nhất: Uldr (quá khứ), Verdandi (hiện tại) và Skuld (tương lai). Họ thường đứng quanh giếng vận mệnh, lấy nước và cát quanh nó để đổ lên cây Yggdrasill, nuôi dưỡng cây và ngăn sự mục ruỗng từ bên trong. Tính cách của các nàng rất khó đoán. Có thể nhân từ, mà cũng có thể độc địa vô cùng. Có người gây ra những cuộc chiến kinh khủng, tàn phá thế giới, cũng có người dang tay ra bảo vệ nhân loại.

Các Norns thường se sợi tơ định mệnh, khiến con người không sao đoán được vận mệnh của bản thân.