3 con Yêu quái đạo sĩ ở Xa Trì Quốc

0
1550

yeu-quai-xa-tri-quoc-tay-du-ky

Nguồn gốc xuất thân

Ở nước Xa Trì năm xưa xảy ra hạn hán, có ba tay đạo sĩ đến dùng phép thuật hô mưa gọi gió, từ đó đức vua phong cho làm quốc sư, chỉ tin dùng đạo sĩ và đàn áp hòa thượng. Ba tên đạo sĩ thực tế là ba con yêu quái tu luyện mà thành. Tại Xa Trì Quốc, 3 tên đạo sĩ này lấn quyền của đức vua song chúng lại không muốn lên làm vua mà chỉ làm pháp sư cầu mưa, cầu phúc cho quốc vương quốc mẫu.

3 yêu quái đạo sĩ là: Hổ Lực Đại Tiên là con hổ thành tinh, phép thuật là cầu mưa, ngồi thiền trên đài cao, Lộc Lực Đại Tiên là con nai thành tinh phép thuật là mổ bụng moi tim và Dương Lực Đại Tiên là con dê thành tinh.

Đến khi Đường Tăng cùng các đồ đệ đi qua Xa Trì Quốc gặp 3 đạo sĩ yêu quái nhưng chúng cũng không tỏ vẻ “thèm khát” muốn ăn thịt Đường Tam Tạng. Ngược lại chỉ ham sĩ diện mà một lòng muốn đấu pháp với thầy trò Tam Tạng. Kết cục là tự chuốc vạ vào thân, thua tan tác mất cả mạng.

Đánh giá

Nhìn chung bản lĩnh của 3 chú này hợp để biểu diễn trong gánh xiếc tạp kỹ hơn. Về phép thuật và độ tinh quái không thể bằng Ngộ Không nên bại rất nhanh.