Chu Yếm – Thượng cổ hung thú

1
11652

Thuộc về loài khỉ, lông ở thân thì là màu trắng, ở chân thì lại là màu đỏ, Chu Yếm mà xuất hiện tức là báo hiệu sắp có nạn chiến tranh lớn xảy ra.