Cửu Vĩ

0
576

Cửu Vĩ (Kyubi) có tên là Kurama (Cửu Lạc Ma,九喇嘛), hiện là Vĩ Thú thuộc Làng Lá (Konohagakure), hiện thân là con cáo chín đuôi. Sau nhiều năm bị coi là một con quái vật và đem ra làm công cụ chiến tranh, Cữu Vĩ giữ một thái độ thù hằn với con người. Nhưng cuối cùng nhờ Naruto, cũng là Jinchuriki của nó, Cửu Vĩ đã thay đổi suy nghĩ của nó về con người. Hokage Đệ Tứ phóng ấn một nửa sức mạnh Cửu Vĩ vào người Naruto, nửa còn lại vào người ông.