Thập Vĩ

0
816

Thập Vĩ hay Jubi là sự tái sinh của Otsutsuki Kaguya kết hợp với Thần Mộc. Nhưng thường được biết đến như là một thực thể tái sinh từ Thần Mộc, muốn đòi lại thứ chakra vốn từng thuộc về nó từ anh em Otsutsuki Hagoromo và Otsutsuki Hamura. Sau khi phong ấn Thập Vĩ vào người, sau này Hagomoro đã tách nó ra làm 9 phần, chính là 9 Vĩ Thú ngày nay.