Jugo(重吾,Trọng Ngô)

0
1823

Jugo là một ninja không rõ tung tích. Lúc bình thường anh ta rất hiền lành, nhưng khi bị cơn điên chi phối anh ta biến thành một con quỷ đúng nghĩa, giết người không ghê tay. Bản tính anh ta không muốn làm hại ai nhưng lại không kiểm soát được cơn điên của mình, bởi vậy Jugo tự tìm đến Orochimaru để tìm cách chữa trị. Là một thí nghiệm của Orochimaru nên anh ta cũng có ấn chú như năm người trong nhóm Âm Ngũ Nhân. Jugo chơi rất thân với Kaguya Kimimaro và cũng chỉ có Kimimaro cản được anh ta đang trong trạng thái điên mà không bị thương tích gì.