Kidomaru (鬼童丸,Quỷ Đồng Hoàn)

0
480

Tên này có khả năng nén chakra lại rồi phóng ra như tơ nhện. Hắn bị Neji tiêu diệt trong kế hoạch giải cứu Sasuke của Làng Lá.