Nhóm Taka

0
626

Sau khi đánh bại Orochimaru, Sasuke bắt đầu kế hoạch truy lùng Itachi để trả thù. Cậu đã tập hợp một nhóm 4 người bao gồm cậu và 3 tên tay sai khác của Orochimaru và ban đầu lấy tên là Hebi (Rắn), sau đó đổi tên thành Taka (Đại Bàng).