Tứ Vĩ

0
541

Tứ Vĩ (Yonbi) có tên là Son Goku (孙悟空,Tôn Ngộ Không), hiện là Vĩ Thú thuộc Làng Đá (Iwagakure), hiện thân là con khỉ bốn đuôi. Jinchuriki gần nhất của nó là Roshi của Làng Đá.