Danu

0
839

Nữ thần này chính là tổ tiên của bộ lạc thần thánh Tuatha de Danna ( mà dịch ra là “Những đứa con của Danu”). Chính vì là mẹ của hầu hết các vị thần Tuatha, Danu được coi là vị nữ thần của sự sinh sản và đất đai trù phú. Thần thoại Celtic không nhắc nhiều đến Danu, hoặc những câu chuyện về bà đã thất lạc từ lâu, thôi thì chúng ta cứ tạm cho rằng bà mẹ Danu ẩn mình trong quên lãng để những đứa con thần thánh của bà thỏa sức vùng vẫy trong những truyền thuyết chói sáng một thời của nền văn hóa Celtic.