Taranis

0
4964

Trong Thần thoại Celtic, Taranis là vị thần của sấm sét, người được tôn thờ chủ yếu ở Gaul, Gallaecia, Nước Anhvà Ireland nhưng cũng trong Rhineland và Danube vùng, trong số những vùng khác. Taranis, cùng với Esus và Toutatis như một phần của bộ ba thiêng liêng, đã được đề cập bởi nhà thơ La Mã Lucan trong bài thơ sử thi của anh ấy Pharsalia như một Celtic vị thần mà các lễ vật hiến tế của con người đã được thực hiện. Taranis đã được liên kết, cũng như Cyclops Brontes (“sấm”) trong thần thoại Hy Lạp, với bánh xe.

Nhiều hình ảnh tượng trưng của một vị thần có râu với một đòn sấm sét ở một tay và một bánh xe ở tay kia đã được phục hồi từ Gaul, nơi vị thần này dường như đã đến đồng bộ hóa với sao Mộc.