MONTU

0
487

 

Montu là vị thần đầu chim ưng của chiến tranh, mặt trời và cả lòng can đảm. Dù nơi thờ thần cách tận mười dặm về phía Nam trong Hermonthis nhưng Monthu được gọi là “Chúa tể của Thebes”. Trong tay Montu thường giữ nhiều loại vũ khí khác nhau, nên thứ thần cầm trong hình chỉ mang tính tượng trưng.

Trong lịch sử Theban, Montu là vị thần quan trọng. Nhưng sau khi Amon xuất hiện, tầm quan trọng của Montu mất dần. Thần được thờ chung với Amon tại Theban. Suốt triều đại thứ mười một, tên Montu được các Pharaoh sử dụng rất nhiều, ví dụ như Mentuhotep. Montu là chồng của Raet-Tawy, Tenenet, và Iunit.