Thần cá sấu Sobek

0
1367

Ở sông Nile thì có gì? 

Chỉ toàn cá sấu. Vì thế lẽ tất nhiên một vị thần mang đầu cá sấu như Sobek, chúng ta có thể luận ra rằng đây là vị thần cai quản sông Nile. Bởi dòng sông Nile là một con sống cực kỳ quan trọng trong sự phát triển của Ai Cập vì thế không có gì lạ khi có hẳn một vị thần trông coi con sống này.

Ngoài ra, Sobek còn là vị thần đại diện cho sức mạnh quân đội của người Ai Cập. Nhìn tạo hình đã thấy oai phong lẫm liệt như chiến tướng rồi!