Parvati

0
1644

Nàng là nữ thần mang nguồn năng lượng sống, con gái của thần tuyết Himavat và là người vợ thứ 2 của lần Shiva (người vợ thứ nhất là Sati – cháu gái thần Brahma). Parvati thực sự là một vị thần quan trọng, nếu không có nàng, tức là vạn vật đều mất đi nguồn năng lượng, mà đã hết “mana” thì đương nhiên chúng ta chẳng thể hoạt động và làm bất cứ công việc gì được nữa. Parvati, khi được miêu tả cùng với Shiva, thường xuất hiện với hai cánh tay; nhưng khi được miêu tả một mình, thần có 4 hoặc 8 cánh tay, đi hộ tống bên cạnh nàng là một con hổ.