Vanaheim

0
948

Vanaheim là ngôi nhà của các Vanir – các vị thần cổ xưa. Họ là bậc thầy của các phép thuật và ma thuật, cũng như tài dự đoán tương lai. Không ai biết chính xác Vanaheim nằm ở đâu hay nơi đó trông như thế nào. Khi cuộc chiến giữa các Aesir và Vanir kết thúc, có 3 Vanir đến sống ở Asgard là Njord cùng 2 người con của ông Freya và Freyr.