Võ Dực Tiên

0
1924


Lại là một nhân vật bị Thân Công Báo “mô kích” mà đến gây hấn với Tây Kì. Võ Dực Tiên nguyên là con đại bàng tu luyện ở đảo Bồng Lai. Thân Công Báo đặt điều là Khương Tử Nha ở Tây Kì muốn rút gân, nhổ lông cánh của Võ Dực Tiên để tay này xuống trợ giúp nhà Thương. Tuy vậy, Võ Dực Tiên cũng là kẻ có chút đạo lý, sau khi hỏi chuyện Tử Nha biết là bị vu oán, cũng không có ý định gây hấn thì bỗng dưng Na Tra tính tình hiếu thắng xông đến đánh. Thấy thế, Dương Tiễn, Thổ Hành Tôn, Lôi Chấn Tử, Hoàng Thiên Hóa cũng nhảy vào đánh hôi.
Võ Dực Tiên đánh không lại cả đám tướng Tây Kì đành độn thổ về trại, định bụng nửa đêm sẽ làm phép ra biển lửa thiêu cháy cả thành Tây Kỳ, nhưng Tử Nha bấm quẻ đoán trước được, xin nước thần Tam Quang Thần Thủy của Nguyên Thủy Thiên Tôn dập tắt biển lửa. Võ Dực Tiên sau đó bị Nhiên Đăng thu phục, nhận về làm đồ đệ.

Cre: Fanpage Epic