Tam Tiêu Tiên Tử là ai ?

0
10746

Tam Tiêu Tiên Tử là 3 tiên nữ tu hành ở đảo Tam Tiêu, là sư muội của Triệu Công Minh, bao gồm Hoàng Tiêu, Vân Tiêu, Bích Tiêu. Cả 3 nàng vốn tính lắng, không muốn tranh chấp sự đời nhưng nghe tin đại ca Triệu Công Minh bị ám toán, lại bị Thân Công Báo kích động, quyết đến Tây Kì báo thù rửa hận.Tam Tiêu Tiên Tử tuy là nữ nhi nhưng pháp thuật cao cường, lại có nhiều bảo bối lạ. Họ lập ra trận đồ Cửu Khúc Hoàng Hà. Trận pháp này vô cùng hung hiểm, gồm 9 khúc quanh co, kể cả là thần tiên bị bắt vào trận cũng không tìm được lối ra, hồn xiêu phách lạc, mất hết đạo hạnh tu hành, trở thành phàm nhân. Hàng loạt các chiến tướng của Tây Kì đều dễ dàng bị Tam Tiên bắt giữ, bao gồm: Dương Tiễn, Kim Tra, Mộc Tra và các vị đại tiên phe Xiển Giáo như Xích Tinh Tử, Quảng Thành Tử, Văn Thù, Phổ Hiền, Tử Hàng, Thái Ất… 12 vị đều bị bắt hết sạch. Chỉ còn trơ lại có Nhiên Đăng và Khương Tử Nha chạy thoát được. Thương thay cho 12 vị đại tiên của Xiển Giáo, bị bắt vào trận, tuy không chết nhưng đạo hạnh tu luyện nghìn năm đều mất sạch. Sau phải thỉnh đến đích thân Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lão Tử hạ trần mới phá giải được trận Cửu Khúc Hoàng Hà này, ba vị tiên cô cũng đều bỏ mạng cả.

Linh hồn 3 nàng bay lên bảng Phong Thần, phong chức Cảm Ứng Tùy Thế Tiên Cô, thuyên chuyển sang khoa sản, chuyên chăm lo việc sinh đẻ trong nhân gian.

Cre: Fanpage Epic