Hồng Cẩm

0
2246


Hồng Cẩm vốn là tổng binh trấn ải Tam Sơn, được triều đình phong làm nguyên soái ra đánh quân Tây Kỳ. Y sử dụng một cây cờ phép, mỗi lần rung lên là tạo ra một cánh cửa, đối phương lao vào thì ngay lập tức tinh thần mê man, bị chặt đầu ngay tức khắc. Sau bị Long Cát công chúa đánh bại bắt sống, suýt chút nữa thì bị xử trảm. Đột nhiên có Nguyệt Lão hạ phàm, can cho khỏi chết, lại nói Hồng Cẩm với Long Cát công chúa có duyên nợ phu thê, vì vậy không những được Tử Nha tha tội, lại được cưới luôn Long Cát công chúa, từ đó trở thành chiến tướng cho Tây Kỳ.

Hồng Cẩm và vợ cùng chết tại trận Vạn Tiên, bị Kim Linh Thánh Mẫu giết, linh hồn bay lên bảng Phong Thần, được phong Long Đức Tinh.

Cre: Fanpage Epic