Bá Giám

0
5879

Từng giữ chức tổng binh từ thời vua Hiên Viên Hoàng Đế đi đánh Xi Vưu, chết trận, linh hồn bị đày ở biểnĐông cả ngàn năm chưa được siêu thoát, được Khương Tử Nha cứu độ, trở thành vị quan đốc công chịu trách nhiệm trông coi bảng Phong Thần.
Cre: Fanpage Epic