Vi Hộ

0
5357

Vi Hộ là đệ tử của Đạo Hạnh Thiên Tôn, tu luyện ở núi Kim Đình, vâng lệnh thầy xuống núi giúp Khương Tử Nha phạt Trụ, trở thành một trong cách chiến tướng của Tây Kỳ. Dọc đường đi bắt gặp thầy trò Lữ Nhạc thua trận chạy trốn, Vi Hộ tiện tay giết chúng lập công.
Họ Vi sử dụng một binh khí gọi là Giáng Ma Xử (tựa như cái chày), mỗi lần quăng ra thì tự động phóng lớn, có thể đè nát địch thủ, vô cùng nguy hiểm. Sau khi phạt Trụ thành công, Vi Hộ về núi tiếp tục tu luyện, ngày sau cũng thành chánh quả.

Cre: Fanpage Epic