Hoàng Phi Hổ

0
4769


Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ là đại thần trấn quốc nhà Thương, nổi tiếng là người uy dũng, trung nghĩa, dưới trướng rất đông gia binh tùy tướng theo hầu.

Hoàng Phi Hổ vốn dĩ một lòng trung thành với triều đình, cho đến khi vợ mình bị Trụ Vương tròng ghẹo rồi hại chết trên Lộc Đài, khiến Hoàng Phi Hổ căm phẫn, đem hết gia quyến, tâm phúc kéo sang Tây Kỳ đầu quân, được Tử Nha ghi vào hàng khai quốc công thần cho nhà Châu.

Võ Thành Vương đúng là theo thờ vua nào cũng vì nước quên thân. Hoàng Phi Hổ có bốn người con trai là Hoàng Thiên Hóa, Hoàng Thiên Lộc, Hoàng Thiên Tước, Hoàng Thiên Tường thì chết mất 3 người ngoài sa trường, chỉ còn Hoàng Thiên Tước được gọi về Tây Kỳ tránh nạn binh đao để giữ hương lửa nhà họ Hoàng.
Ngay chính Hoàng Phi Hổ chém tướng lập công nhiều phen, cũng bị Trương Khuê giết tại thành Dẫn Trì, linh hồn lên bảng Phong Thần, được phong là Thần Ngũ Nhạc, cai quản 5 ngọn núi, hiệu là Đông Nhạc Thái Sơn.

Cre: Fanpage Epic