Ân Giao

0
8284


Ân Giao là chính cung điện hạ, con cả của Khương Hoàng Hậu và Trụ Vương.

Khi đó Ân Giao đã học hết đủ bản lĩnh phép thuật của Quảng Thành Tử, lại vô tình ăn phải loại hạt thần khiến sinh ra dị tướng, mọc thêm 2 đầu và 2 đôi tay nữa. Quảng Thành Tử mừng lắm, như thế là điềm báo có thiên tướng ra giúp nhà Châu, vì vậy mà giao hết bảo bối cho học trò (best of ngây thơ). Kịch bản lặp lại y như với Ân Hồng, Thân Công Báo xuất hiện, thuyết phục Ân Giao chống lại Tây Kỳ, báo thù cho em trai Ân Hồng.

Ân Giao bản lĩnh cũng không tầm thường, 3 đầu 6 tay, 9 con mắt, nhìn tựa như thiên tướng giáng trần, trên tay cầm kiếm Thư Hùng, chuông Lạc Hồn, ấn Phiên Thiên.. đều là bảo vật của Quảng Thành Tử. Một mình y đả thương Na Tra, bắt sống 2 cha con Hoàng Phi Hổ, nhưng cũng giống Ân Hồng, phóng thích cho cha con họ Hoàng để tạ cái ơn cứu mạng năm xưa, kể ra cũng là người trung nghĩa.

Ân Giao nhờ có nhiều bảo bối, đến sư phụ Quảng Thành Tử cũng không thu phục được, về sau phải nhờ đến mấy vị đại tiên Nhiên Đăng, Xích Tinh Tử, Văn Thù mới bắt sống được đem kẹp trong núi đá. Ân Giao bị xử tử dùng lưỡi cày đập nát đầu (quá dã man), ứng với lời thề của y với sư phụ trước khi xuống núi: “Nếu đổi lòng sẽ bị lưỡi cày cày nát thây”.

Ân Giao dù sao cũng là điện hạ thái tử, theo lẽ sau này sẽ nối nghiệp Trụ Vương làm vua, thực tế cũng không tham danh lợi phú quý, bất quá vì không cởi bỏ được oán thù, một lòng muốn giết Khương Tử Nha trả thù cho em trai, vì thế mới cãi lại số trời, dẫn đến cái chết thê thảm, linh hồn bay lên bảng Phong Thần, được phong Trị Niên Thái Quân, trông coi các việc lành dữ trong một năm.

Cre: Fanpage Epic