Hoàng Thiên Hóa

0
7315


Hoàng Thiên Hóa sử dụng một thanh thần kiếm gọi là Mật Tà, đồng thời còn có bảo bối là Hỏa Long Phiêu (tịch thu được của Trần Đồng), ra trận thường cưỡi thần thú Ngọc Kỳ Lân.
Con trai cả của Võ Thành Vương Hoàng Phi Hổ. Nguyên là năm xưa có vị đạo nhân là Thanh Hư ở núi Thanh Phong, đằng vân đi qua Triều Ca, bắt gặp một luồng hào quang xông lên, hóa ra là của cậu bé Thiên Hóa. Biết là cơ duyên, Thanh Hư dùng phép thổi gió đưa Hoàng Thiên Hóa về động, thu nhận làm đệ tử, truyền dạy phép thuật.
Khi Hoàng Phi Hổ phản lại Trụ Vương, chạy trốn đến Tây Kỳ, giữa đường bị tướng trấn ải là Trần Đồng đánh cho vong mạng. Thanh Hư đạo nhân đã cử Hoàng Thiên Hóa đem linh dược đến cứu cha, lại giúp đánh thắng Trần Đồng.
Về sau cũng đến đầu Châu phạt Trụ, trở thành một trong những tướng tiên phong của Tây Kỳ, có công giết nhóm Ma Gia Tứ Tướng.
Hoàng Thiên Hóa sau bị tướng địch là Cao Kế Năng giết ở Tam Sơn, linh hồn lên bảng Phong Thần, được phong Bỉnh Linh Công, Tam Sơn Chánh Thuận, cai quản 3 trái núi.

Cre: Fanpage Epic