Tam Thanh (Lão Tử, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ)

0
1293

Hồng Quân Lão Tổ là vị thánh từ thuở hồng hoang, có tất cả 3 đệ tử, gọi là Tam Thanh, bao gồm: Lão Tử là đại sư huynh, sau đến Nguyên Thủy Thiên Tôn, cuối cùng là Thông Thiên Giáo Chủ.

Trong đó, Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thông Thiên Giáo Chủ thường hay xung khắc với nhau về quan điểm tu đạo. Nguyên Thủy Thiên Tôn làm chủ Ngọc Hư cung, lập ra Xiển Giáo, quan tâm đến việc lựa chọn kĩ càng những cá nhân ưu tú cả về khả năng và nhân cách để truyền dạy. Ngược lại, Thông Thiên Giáo Chủ, làm chủ Bích Du cung, lập ra Triệt Giáo, cho rằng mọi chúng sinh vạn vật đều có quyền học đạo, không câu nệ chính hay tà, sang hay hèn, vì thế thu nhận cả các loài muông thú làm học trò.

Còn Lão Tử, ít được nhắc đến, nhưng quan điểm cũng giống Nguyên Thủy Thiên Tôn, thường mấy lần nhảy xuống ăn hôi cùng nhau để “bắt nạt” Thông Thiên Giáo Chủ.

Bảng Phong Thần được lập ra, vốn là đã có thỏa thuận trước của ba vị tam thanh, sẽ không can thiệp vào đại cục, thế nhưng thấy học trò phe mình chết nhiều, bị phe Xiển Giáo coi thường, đè nén, Thông Thiên Giáo Chủ nổi giận, không màng đến số mệnh, lập ra hai trận đồ trứ danh là Tru Tiên và Vạn Tiên để ngăn cản quân Tây Kỳ, thông qua đó là muốn đấu cao thấp với Nguyên Thủy Thiên Tôn.
Tiếc là Nguyên Thủy Thiên Tôn liên minh với Lão Tử, lại được mấy vị cao tăng ở Tây Phương như Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn đến hỗ trợ, Thông Thiên Giáo Chủ dù tài giỏi cũng không thắng nổi, cả 2 trận Tru Tiên và Vạn Tiên đều thua thảm hại, học trò ưu tú kẻ thì bị giết, kẻ thì bị thu phục thành thú cưỡi cho đối phương. Thông Thiên Giáo Chủ hận lắm, đinh lập thêm trận nữa quyết sống chết một phen, may có Hồng Quân Lão Tổ giáng thế, đứng ra giảng hòa, không cho ba đệ tử can thiệp vào chuyện phàm trần nữa.

Cre: Fanpage Epic.