Dư Nguyên

0
1418


Nhất Khí Tiên Dư Nguyên là sư phụ của Dư Hóa, tu luyện ở núi Bồng Lai. Thanh đao Hóa Huyết mà Dư Hóa sử dụng cũng là do Dư Nguyên luyện trong lò thuốc độc mấy trăm năm mới luyện thành. Thuốc giải độc cũng chỉ có Dư Nguyên có. Dương Tiễn dùng phép biến hình, giả làm Dư Hóa đến xin thuốc để chữa cho Na Tra và Lôi Chấn Tử. Dư Nguyên về sau phát hiện ra giận lắm, lại biết đệ tử mình là Dư Hóa chết bởi tay Dương Tiễn, bèn cưỡi con lạc đà mắt vàng xuống đánh Tây Kỳ.
Tiếc thay cho Dư Nguyên mải đánh nhau, bị Cù Lưu Tôn núp sau đánh lén, quăng dây Khổn Tiên bắt sống. Tử Nha sai lính xử trảm Dư Nguyên nhưng y có phép mình đồng da sắt, đao thương không xâm phạm được, phải trói chặt rồi đem thả xuống biển. Dư Nguyên dùng phép thoát được dây trói, về cung Bích Du cầu cứu sư phụ là Kim Linh Thánh Mẫu. Thông Thiên Giao Chủ giao bảo bối Xuyên Tâm Tỏa cho Dư Nguyên đến bắt Cù Lưu Tôn mà thanh niên này láo ngáo thế nào lại bị Cù Lưu Tôn đánh lén, dùng dây thần bắt trói y như lần trước, nhưng lần này thì có Lục Yểm mang kiếm thần ra, Dư Nguyên không thoát khỏi cái họa mất đầu như lần trước nữa. Linh hồn y bay lên bảng Phong Thần, được phong Thủy Phủ Tinh.

Cre: Fanpage Epic