CHAMROSH 

0
510

Chamrosh là một sinh vật trong thần thoại Ba Tư. Nó có thể coi là họ hàng xa của Griffin (xa đến đâu thì chưa có nghiên cứu). 
Chamrosh có hình dáng kết hợp giữa chó và đại bàng (cứ tưởng tượng một con Griffin mà thay phần sư tử thành chó ấy). 
Các bạn còn nhớ Simurgh- con thần điểu cao quý nhất Ba Tư chứ? Chamrosh và Simurgh có một mối quan hệ khá đặc biệt. Simurgh thường sống trên những cây thần cao khủng khiếp, vì chỉ có chúng mới chống đỡ được loài chim này. Và khi sống ở trên ngọn cây,Simurgh làm rơi khá nhiều quả cây này xuống dưới. Và thế là Chamrosh sẽ luẩn quẩn dưới gốc cây,nhặt nhạnh những quả cây do Simurgh làm rơi.
P.s: mình ấn nhầm ảnh. Mọi người thông cảm nhé. Khi nào dùng máy tính sẽ sửa lại