DHAMPIR – Con lai giữa ma cà rồng và người thường

0
1967

Trong văn hóa Balkan, Dhampir là con lai giữa ma cà rồng và người thường. Đôi khi cụm từ này còn được đánh vần là dhampyre, dhamphir, hoặc dhampyr. Dhampir cũng tương tự ma cà rồng, có thể là yếu hơn.

Người dân ở Balkan tin rằng ma cà rồng đực dễ bị thu hút bởi phụ nữ loài người, nên cũng có trường hợp góa phụ đột ngột có con, họ sẽ đổ cho người chồng quá cố đã thành Dhampir chứ không phải tình nhân mới, hay người đàn ông hoang dâm minh oan cho mình cũng dưới tên Dhampir. Điều này cũng giúp họ có được người phụ nữ họ muốn.