ĐẶC ĐIỂM VỀ MA QUỶ

0
773

Những tài liệu cổ đã miêu rằng quỷ dữ là loài biến hình, có thể lấy bất cứ hình dạng nào từ động vật, người hay loài lai, chẳng hạn như những con quỷ trong thần thoại Lưỡng Hà. Những người theo thuyết triết học Plato, các giáo phụ và nhà huyền học thời kỳ đầu Cơ Đốc Giáo thì cho rằng quỷ dữ có cơ thể bằng khói và không khí. Trong thần thoại Arabian, những Djinn cũng được tạo ra bởi lửa. Theo một số nhà huyền học và thợ săn phù thủy thời Quan tòa Dị giáo, những con quỷ không có cơ thể hữu hình, gieo rắc những ảo giác về hình ảnh của chúng trong dạng con người hay động vật. Chúng tạo ra nhiều giọng nói khác nhau từ không trung, bắt chước giọng con người.
Trong thần thoại Do Thái, những con quỷ thường vô hình, nhưng chúng vẫn có thể nhìn thấy mình và đồng loại. Chúng không có bóng, cũng ăn uống, sinh sản và vẫn phải chết, dù không hoàn toàn giống con người. Khi chúng chết, cơ thể chúng khô lại và quay về trạng thái nguyên thủy. Tuy nhiên, khi quan hệ, chúng có thể làm giả cơ thể mình. Nhưng chúng sẽ không quan hệ trước mặt bất kỳ một người hay một con quỷ nào khác.
Trong các truyền thuyết Cơ Đốc Giáo, những con quỷ thường giả những hình dạng màu đen, chẳng hạn như chó mực hay các loài động vật khác, hoặc con người nhưng mặc đồ màu đen. Bởi vì ma quỷ là loài tà ác, không hoàn chỉnh, nên khi xuất hiện chúng vẫn có những thiếu sót trong hình dạng như tứ chi biến dạng, chân móng chẻ. Chúng cũng có thể đội lốt những người đẹp đẽ, quyến rũ, đặc biệt với những con quỷ săn tình dục.
Nhiều người cho rằng chúng là những sinh vật xấu xa, bẩn thỉu, bốc mùi hôi thối khủng khiếp. Chúng sống trong những xác chết. Nếu như cơ thể chúng là không khí và muốn nhập vào một người sống, chúng sẽ tỏa ra mùi ám khí. Trong cơ thể người, chúng ở trong ruột cùng với những chất thải. Chúng sợ những vết thương, vết cắt, bị đánh, và có thể bị đuổi ra nếu chúng ta đe dọa.
Theo các cuốn Cấm thư và Quan tòa Dị giáo, tổ chức của quỷ dữ hoạt động theo cấp bậc và nhiệm vụ như trong quân đội. Nếu như những con quỷ cấp thấp không tuân lệnh cấp trên, chúng sẽ bị trừng phạt.