NGHI THỨC CỔ – GÀ MÁI TÌM VÀNG

0
530

Gà má tìm vàng là nghi thức tìm vàng cần đến triệu hồi quỷ dữ. Nghi lễ Gà mái tìm vàng đã trở nên nổi tiếng với các nhà giả kim thế kỷ 18 và 19. Nghi thức này hướng dẫn cách ấp một còn gà mái ma thuật, một con mái tơ đen, có thể nghe lệnh đi tìm vàng bạc kho báu. Có sự khác biệt về nội dung nghi lễ này trong các cuốn Cấm Thư hoặc sổ tay phép thuật khác nhau.
Cuốn Red Dragon (1822) hướng dẫn cách thực hiện nghi lễ với sự giúp đỡ của một con quỷ.Nhốt một con gà mái lại để nó không bao giờ bắt cặp với con trống, và phải làm sao để con gà không kêu lên. Đưa nó tới ngã tư đường vào ban đêm và vẽ một vòng trong ma thuật xung quanh bằng cành cây bách. Nói ba lần, “Eloim, Essaim, frugativi et appellavi.” Sau khi thực hiện nghi lễ vừa rồi, một con quỷ sẽ hiện ra trong chiếc áo choàng rộng màu đỏ, vest vàng, và quần màu xanh nhạt. Nó có đầu chó, tai lừa, có hai sừng trên đầu, chân và móng của con bê. Con quỷ sẽ hỏi bạn muốn gì, và hắn sẽ nghe theo bằng mọi giá. Bạn có thể hỏi nó cách tìm những kho báu mình muốn.