EL TIO- TRÙM THẾ GIỚI LÒNG ĐẤT BOLIVIA

0
565

El Tio có thể coi là một linh hồn ma quỷ,cai trị âm giới và toàn bộ vùng lòng đất của Bolivia. Ngoài ra El Tio cũng là kẻ đã tạo ra vàng bạc và các kim loại và vật chất quý khác trong các mỏ ngầm.
Điều đặc biệt là dân Bolivia thờ phụng và cầu nguyện song song cả Chúa và El Tio- họ cầu nguyện tên Chúa khi ở trên mặt đất, và cầu nguyện El Tio khi xuống hầm mỏ. Không ai được phép cầu nguyện tên El Tio trên mặt đất,hay cầu tên Chúa dưới các mỏ ngầm. Các vật dụng biểu trưng của Chúa cũng bị cấm mang xuống hầm mỏ, bởi đó là lãnh địa tối cao của El Tio.
Chỉ trong lễ hội Carnava de Oruro thì tượng của El Tio mới được diễu hành trên mặt đất.Ngoài ra dân Bolivia cũng tế máu gia súc cho El Tio trước cửa các hầm mỏ.