Hodr – thần Mù

0
620

Hodr (Hô-đơ), chứ không phải Hodor (Hô-đo) nhé…
Vị thần mù là con trai thứ của Odin và Frigg, em trai của Baldur. Loki lợi dụng đôi mắt mù lòa của chàng, lừa chàng ném mũi lao tầm gửi trúng vào Baldur và giết chết anh trai mình. Sau đó chàng bị người con nhỏ nhất của Odin là Vali giết chết để “báo thù cho Baldur”. Tội nghiệp!

Sau trận chiến Ragnarok, Baldur và Hodr được hồi sinh từ cõi chết, cùng với bốn vị thần sống sót là Vali, Vidar, Magni và Modi tạo lập thế giới mới.