Magohalmi – Thần thoại khởi thủy Triều Tiên (Phiên bản dirty)

0
945

 

 

 

Lại có một phiên bản khác ít được nói đến hơn, kể về sự tích hình thành thế gian của người Triều Tiên, rằng thế giới được một nữ thần khổng lồ tên là Magohalmi tạo ra từ phân và nước tiểu. Bà to lớn vô cùng tận, vừa đi vừa đánh rơi bùn lầy dính trên váy xuống biển, tạo ra những đất liền và các hòn đảo. Khi bà đi nặng, phân của bà tạo thành đồi núi và khi bà đi nhẹ, nước tiểu của bà chảy thành sông. Tích còn kể rằng có lần bà đi tiểu, dòng nước phun như vòi rồng làm lở núi, tạo ra đèo Munhakjae.