Malambo

0
394

Malambo là nữ thần sông ngòi của dân tộc Zulu ở Nam Phi, tên bà có nghĩa là ‘mẹ của những dòng sông’. Bà mang hình hài của con rắn, nhưng cũng thường xuất hiện dưới hình dạng một con cá sấu. Bà hay dìm chết con người, hoặc dâng lũ lên mọi miền quê. Người ta sợ Malambo, và đồn rằng nếu bắt được Malambo (tức con cá sấu), rồi thả nó đi thì bà sẽ đem lại thịnh vượng cho họ.

Bà đôi khi cũng đột nhập vào các gia đình để quyến rũ đàn ông, và một khi quyến rũ được ai, một người đàn ông trong gia đình sẽ lăn ra chết.