Impundulu

0
417

Loài chim sét trong truyền thuyết, kích thước như con người và có thể hô mưa gọi gió, điều khiển sấm sét. Impundulu thích hút máu người và làm tay sai cho các thầy phù thủy. Nó còn có khả năng biến hình. Impundulu thường biến thành những người đàn ông trẻ đẹp để quyến rũ phụ nữ.