Midgard – Ngôi nhà của Người phàm trần

0
479


Vùng đất nằm ở giữa thế giới, bên dưới Asgard, chính là Trái Đất của chúng ta. Những con người phàm trần đầu tiên được 3 vị thần Odin, Vili và Ve tạo ra từ những khúc gỗ.
Midgard được nối với Asgard bởi cây cầu Bifost và được bao bọc xung quang bởi một đại dương khổng lồ. Trong đại dương đó có một con rắn biển – con rắn Midgard. Con quái vật to lớn đến nỗi cả thân mình nó có thể bao một vòng tròn quanh cả Midgard